Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

wiecznazmarzlina
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
wiecznazmarzlina
4682 1be6
Reposted frommidaj midaj viakhal khal
wiecznazmarzlina
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. 
Reposted fromCiaamciaramcia Ciaamciaramcia viakhal khal

August 07 2017

wiecznazmarzlina
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaMissAgness MissAgness
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
9226 7113
wiecznazmarzlina
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viaaynis aynis
wiecznazmarzlina
5197 0a5a

August 06 2017

wiecznazmarzlina
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc viaMaryiczary Maryiczary
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
miłość przyjdzie
a gdy miłość przyjdzie
miłość cię obejmie
miłość zawoła cię po imieniu
i się rozpłyniesz
czasami jednak
miłość cię zrani ale
nigdy umyślnie
miłość nie będzie grała w gierki
bo miłość wie że życie
już i tak jest ciężkie
— rupi kaur
Reposted fromwstydem wstydem viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiecznazmarzlina
4946 af6f 500
my kind of dream vol. 1
Reposted fromPiro Piro viabukazla bukazla
wiecznazmarzlina
Reposted frommayamar mayamar viapikkumyy pikkumyy
wiecznazmarzlina
9401 3bc3 500

VIII
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarichardth richardth
wiecznazmarzlina
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viapikkumyy pikkumyy
wiecznazmarzlina
Muszę go zostawić. Będzie jeszcze gorzej. On jednak musi być sam. Tylko to go ocali. Tylko wtedy stanie się samodzielny. Tylko wtedy się naprawi.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl