Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

wiecznazmarzlina
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
6538 e03e
wiecznazmarzlina
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
wiecznazmarzlina
9980 d916
wiecznazmarzlina
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
Reposted fromsoadysta soadysta viaszydera szydera
1700 9b17 500
Reposted fromrawriot rawriot viaszydera szydera
0833 cb9c 500

paintdeath:

The Girl On a Motocycle by Jack Cardiff 1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
wiecznazmarzlina
4811 ea0c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaEtien Etien
wiecznazmarzlina
Ogarnia mnie zmęczenie oraz niemoc. Moje życie się powtarza i ja się powtarzam. Zamiast niepowtarzalności - seryjność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaalwaysleave alwaysleave
wiecznazmarzlina
9730 20f4 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakotfica kotfica
2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaineffalie ineffalie
wiecznazmarzlina
1621 4281
Reposted fromsarazation sarazation vialifesucks lifesucks
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaesperer esperer
wiecznazmarzlina
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
wiecznazmarzlina
Reposted frompada-deszcz pada-deszcz viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
wiecznazmarzlina
Play fullscreen
W ten środek tygodnia wystarczy być
By czuć się swobodnie
I więcej nie czuć nic

April 04 2017

wiecznazmarzlina
Reposted fromworst-case worst-case viasilence89 silence89

April 02 2017

wiecznazmarzlina
0672 9846 500
Reposted fromineffalie ineffalie viazakazane zakazane

April 01 2017

wiecznazmarzlina
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viapathetic8 pathetic8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl