Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

wiecznazmarzlina
6072 607a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
wiecznazmarzlina

June 25 2018

wiecznazmarzlina
4175 fa1e 500
Reposted fromseaweed seaweed viadobby dobby
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
1540 bdd5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajunior13 junior13

May 04 2018

wiecznazmarzlina
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
wiecznazmarzlina
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viacarmenluna carmenluna

April 27 2018

wiecznazmarzlina
3656 864c 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 26 2018

wiecznazmarzlina
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viakikkeer kikkeer
wiecznazmarzlina
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaapatyczna apatyczna
wiecznazmarzlina
5451 e3a4
Reposted fromuoun uoun viaapatyczna apatyczna
wiecznazmarzlina
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viakikkeer kikkeer
wiecznazmarzlina
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover viaelinela elinela
wiecznazmarzlina
5003 5650 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaelinela elinela
wiecznazmarzlina

Uciekałam nie tylko wtedy, kiedy czułam się niekochana. Uciekałam też wtedy, gdy mieli inne plany na przyszlość, inne marzenia, cele i tematy do rozmów. Zabierałam nogi za pas, jeśli mieliśmy różne poglądy i systemy wartości. Gdy ja – optymistka mówiłam: „Odpuśćmy już.”, a oni usilnie próbowali mnie przekonać do swoich racji. Wiałam, jeśli nie szanowali mojego stylu życia, upodobań, nawyków. Gdy nie dzwonili, nie przychodzili, nie odbierali, nie chcieli rozmawiać o tym, co między nami jest. Odwracałam się wyniośle i pędziłam ze śmiechem do domu, kiedy patrzyli we mnie jak w obrazek i zasypywali serią swoich oczekiwań. Nie. Nie będę ich spełniać.

Nie czułam się przy nich sobą.

Mijały miesiące, długie tygodnie, samotne wieczory z laptopem i kawą. Czytałam książki, kupowałam szminki, uśmiechałam się do siebie w tramwaju, na rynku, otulając się szczelnie kocem. Chodziłam dumna i przekonana, że w pełni poznałam smak życia.

Aż w końcu poczułam, że może już czas.

http://kobietanakonkretach.pl/a-moze-juz-czas-milosc/

April 22 2018

wiecznazmarzlina
1357 84b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
wiecznazmarzlina
0297 aefe 500
Reposted frommyrla myrla viaszszsz szszsz

April 20 2018

wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl