Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaecrivain ecrivain

March 12 2017

2153 a09d 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaperesekere peresekere
wiecznazmarzlina
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
wiecznazmarzlina
1028 6408
wiecznazmarzlina
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viasurpriseme surpriseme

March 11 2017

wiecznazmarzlina
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajnna jnna
wiecznazmarzlina
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajnna jnna
wiecznazmarzlina
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.
— Agnieszka Osiecka, list do Marka Hłaski
wiecznazmarzlina
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax viajelnk jelnk
wiecznazmarzlina
8601 30e6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazakazane zakazane

March 10 2017

wiecznazmarzlina
5672 55d5
wiecznazmarzlina
8601 30e6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazakazane zakazane

March 02 2017

wiecznazmarzlina
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaumierajstad umierajstad
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Niepodpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ściane. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viapannaniczyja pannaniczyja
wiecznazmarzlina
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
wiecznazmarzlina
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaviolator violator
wiecznazmarzlina
7385 4a9c
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiar piar

February 28 2017

wiecznazmarzlina
9641 37ea
Reposted frompesy pesy viasweetchocolate sweetchocolate
wiecznazmarzlina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl