Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

wiecznazmarzlina
7057 d9a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiejmniej miejmniej
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viatobecontinued tobecontinued
wiecznazmarzlina
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
6585 6867
Reposted fromcouples couples viawonderwall wonderwall
wiecznazmarzlina
5896 80ff 500
wiecznazmarzlina
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda

October 28 2018

wiecznazmarzlina
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viashadowland shadowland
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viashadowland shadowland
wiecznazmarzlina
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashadowland shadowland
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
3129 f0ec
Reposted frommrsmean mrsmean viapalinkapalinka palinkapalinka
wiecznazmarzlina
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapalinkapalinka palinkapalinka
wiecznazmarzlina
Reposted fromdreamadream dreamadream viaBritishGuys BritishGuys

October 26 2018

wiecznazmarzlina
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaepidemic epidemic

Lovely Photo Manipulations Utilizing Stock Photography by Justin Peters

Graphic designer Justin Peters has an uncanny ability to compose fantastical landscapes and creatures by combining stock imagery using Photoshop. The 22-year-old German digital artist says that he’s often driven by the famous Picasso quote “Everything you can imagine is real,” choosing to use photography found on stock imagery sites as the source material for his digital collages. You can see more of his recent work on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viawujcioBat wujcioBat
wiecznazmarzlina
5396 7cc7
Reposted frommelodramaticfool melodramaticfool viarejka rejka
wiecznazmarzlina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl