Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

wiecznazmarzlina
Reposted fromworst-case worst-case viasilence89 silence89

April 02 2017

wiecznazmarzlina
0672 9846 500
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viazakazane zakazane

April 01 2017

wiecznazmarzlina
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viapathetic8 pathetic8
wiecznazmarzlina
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapathetic8 pathetic8
wiecznazmarzlina
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
wiecznazmarzlina
9874 d6c6
Reposted fromoutoflove outoflove viazupelnie zupelnie
5445 47d5 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viazupelnie zupelnie
7336 ae6d 500
Reposted fromunco unco viazupelnie zupelnie
wiecznazmarzlina

Przecież to o to chodzi. O to spojrzenie, które mówi "chcę Cię". O ten mocny uścisk "nikomu Cię nie oddam". O to złapanie za tyłek pokazujące "jesteś moja".

Kobiety, które mówią, że chcą być tylko swoje, kłamią. Bo wszystkie chcą do kogoś należeć, być rzucane na łóżko, łapane od tyłu i odciągane podczas robienia obiadu. Marzą o tym, żeby ktoś zabrał im komputer sprzed nosa podczas odpisywania na maile i wziął je ot tak, bo ich pragnie. Chcą mieć kogoś, kto nie pozwoli im się wyspać.

Każda kobieta potrzebuje, żeby ktoś trochę na jej punkcie wariował. Żeby ją sobie przywłaszczał, chciał jej i nie czekał aż rozbierze buty, by wziąć co jego.

Tak, kobiety chcą radzić sobie same, spełniać się, być w czymś najlepsze, ale wcale, choć wielu się tak wydaje, nie chcą być tylko swoje.

Kobiety nienawidzą być tylko swoje.

Poszukaj faceta, który oprócz tego, że pokocha Cię i będzie z Tobą rozmawiał o religii i pieniądzach, będzie Cię brał jak swoją. Rozbierał wzrokiem, oglądał jak okaz sztuki i całował zawsze tak, jakby robił to po raz ostatni, bo tylko przy takim mężczyźnie będziesz się czuła lepsza niż jesteś.

Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

March 22 2017

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaecrivain ecrivain

March 12 2017

2153 a09d 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaperesekere peresekere
wiecznazmarzlina
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
wiecznazmarzlina
1028 6408
wiecznazmarzlina
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viasurpriseme surpriseme

March 11 2017

wiecznazmarzlina
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajnna jnna
wiecznazmarzlina
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viajnna jnna
wiecznazmarzlina
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.
— Agnieszka Osiecka, list do Marka Hłaski
wiecznazmarzlina
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax viajelnk jelnk
wiecznazmarzlina
8601 30e6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazakazane zakazane

March 10 2017

wiecznazmarzlina
5672 55d5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl