Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

wiecznazmarzlina
5197 0a5a

August 06 2017

wiecznazmarzlina
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc viaMaryiczary Maryiczary
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
wiecznazmarzlina
miłość przyjdzie
a gdy miłość przyjdzie
miłość cię obejmie
miłość zawoła cię po imieniu
i się rozpłyniesz
czasami jednak
miłość cię zrani ale
nigdy umyślnie
miłość nie będzie grała w gierki
bo miłość wie że życie
już i tak jest ciężkie
— rupi kaur
Reposted fromwstydem wstydem viajointskurwysyn jointskurwysyn
wiecznazmarzlina
4946 af6f 500
my kind of dream vol. 1
Reposted frompiro piro viabukazla bukazla
wiecznazmarzlina
Reposted frommayamar mayamar viapikkumyy pikkumyy
wiecznazmarzlina
9401 3bc3 500

VIII
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarichardth richardth
wiecznazmarzlina
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viapikkumyy pikkumyy
wiecznazmarzlina
Muszę go zostawić. Będzie jeszcze gorzej. On jednak musi być sam. Tylko to go ocali. Tylko wtedy stanie się samodzielny. Tylko wtedy się naprawi.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viajakubzulczyk jakubzulczyk

August 04 2017

wiecznazmarzlina
0814 7860 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawabnicu wabnicu

July 19 2017

wiecznazmarzlina
1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love viapralina pralina
wiecznazmarzlina
1308 0b12
Reposted fromkattrina kattrina vianuwanda nuwanda
wiecznazmarzlina
5516 037f
Reposted fromdoope doope viasleeplessy sleeplessy
8665 0d7e 500
wiecznazmarzlina
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
wiecznazmarzlina
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viabeliveinme beliveinme
wiecznazmarzlina
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaolc olc
wiecznazmarzlina
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl